Telefonie en SIP clients

De Experiabox V7 laat zich gebruiken als een SIP server. Hierdoor kun je naast de bedrade analoge telefoons ook gebruik maken van SIP clients. KPN heeft bijvoorbeeld korte tijd een app uitgebracht voor iPhone en Android waarmee je je mobiele telefoon kunt gebruiken om over je vaste telefoon aansluiting te bellen of gebeld te worden. Echter, elke andere SIP app kan hetzelfde. Je kunt ook eens kijken naar echte telefoons met SIP ondersteuning zoals die van Polycom, Siemens of Grandstream.
Gebruik van een SIP client vereist dat je aan de LAN kant zit van de Experiabox, via Wifi of een bedrade verbinding.

Wanneer je gebruik maakt van een eigen router, dan is dit niet zonder meer mogelijk. Immers, je eigen router handelt al het internet verkeer af en de LAN kant van de experiabox blijft ongebruikt. Je kunt deze ook niet zomaar aansluiten op een swich: de experiabox heeft een DHCP server die je niet kunt uitschakelen. Deze zal verkeerde informatie aan aangesloten apparaten verstrekken dat conflicteerd met de eigen routers.
Als je toch een SIP client wilt aanmelden zul je dat via een omweg moeten doen. Dat vereist een eigen router die geavanceerd genoeg is om 2 externe netwerken aan te kunnen, denk aan 2 WAN poorten. De aanbevolen Miktrotik router doet dit zonder problemen en laat zich eenvoudig instellen.
De reden dat dit goed gaat is omdat de DHCP server van de experiabox niet 'voorbij' je eigenlijke router komt en daarom dus nooit adressen kan gaan uitdelen op je LAN.

Schematische weergave

Configuratie

# Voor de verbinding met de experiabox kiezen we ether9. Stop daarom een kabel
# in ether9 op de router en verbind deze met een van de LAN poorten van de experiabox.
# Ether 9 is een 100Mbit poort, meer dan genoeg voor telefonie.
# De experiabox is dus nu met 2 kabels verbonden met je router: LAN en WAN.
# De experiabox heeft van KPN een vast IP adres, daar kunnen we niet omheen.
# We gaan dus een netwerk bouwen in het subnet van de Experiabox: 192.168.2.x
# Uiteraard moet dit verschillen met je eigen netwerk wat je al in huis hebt!
# Zorg er voor dat ether9 niet in een bridge gezet is, zeker niet in je eigen LAN bridge.

# Allereerst, geef de interface een IP adres in het juiste subnet. Routing regels worden
# automatisch aangemaakt.

/ip address
add address=192.168.2.250/24 interface=ether9 network=192.168.2.0

# Voeg een extra NAT regel toe, voor verkeer naar dit nieuwe netwerk.

/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat dst-address=192.168.2.0/24 out-interface=ether9

Testen

Na het invoeren van deze commando's zal er communicatie mogelijk zijn van en naar de experiabox. Deze heeft standaard het IP adres 192.168.2.254 (niet te wijzigen).
Om te kijken of alles werkt, kun je vanaf een PC op je eigen LAN eens proberen de experiabox te bereiken:

C:\>tracert 192.168.2.254

Tracing route to 192.168.2.254 over a maximum of 30 hops

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.10.250  <- het adres van je router
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.2.254 <- het adres van de experiabox

Trace complete.

Gebruik

SIP toestellen of programma's (soft phone) zul je conform deze instructies moeten instellen.